ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Τα τελευταία χρόνια η αρθροσκοπική χειρουργική, και γενικότερα η ενδοσκοπική έχει αυξημένη εφαρμογή στη χειρουργική. Στην ορθοπεδική χειρουργική η ενδοσκοπική προσπέλαση των αρθρώσεων (αρθροσκόπηση) προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διάγνωση και θεραπεία ενδοαρθρικών παθήσεων. Οι ενδείξεις αρθροσκοπήσεως του καρπού είναι:

 • Διάγνωση χρόνιου πόνου όπου άλλες απεικονιστικές μέθοδοι δεν αποδεικνύουν σαφώς ενδαρθρική βλάβη
 • Συνδεσμικές κακώσεις
 • Ελεύθερα σωμάτια (Loose bodies)
 • Ρήξη τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος (TFCC)
 • Υμενίτιδα
 • Ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων

Συχνά είναι χρήσιμη η πλήρης προεγχειρητική μελέτη του καρπού με διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους, όπως είναι η αξονική/μαγνητική τομογραφία, το αρθρογράφημα του καρπού, το σπινθηρογράφημα κα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

 • Ασφαλής τεχνική
 • Προσφέρει διαγνωστική ευαισθησία που είναι δυνατόν να συγκριθεί μόνο με την ανοικτή επισκόπηση του καρπού
 • Ελάχιστη επιβάρυνση του ασθενούς
 • Συνήθως δε χρειάζεται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία
 • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα
 • Μικρότερος χρόνος αποθεραπείας
 • Η έκπλυση και μόνο της αρθρώσεως προσφέρει ανακούφιση στον πόνο του ασθενούς.

Το μόνο μειονέκτημα ίσως της μεθόδου είναι οι σχετικώς περιορισμένες ενδείξεις εφαρμογής της.